กลับมาอีกครั้ง พร้อมเสียงตอบรับอย่างล้นหลามกับงาน “TILOG-LOGISTIX 2023”งานแสดงสินค้าและธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์แห่งปี


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ จัดงาน TILOG – LOGISTIX 2023 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2566 ณ ฮอลล์ 98  ไบเทค มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 415 แบรนด์จาก 45 ประเทศ เพื่อนำเสนอเทคโนโลยี นวัตกรรม โซลูชัน และบริการด้านโลจิสติกส์ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้สนใจเข้าชมงานทั้งชาวไทยและต่างประเทศกว่า 7,400 ราย จาก 38 ประเทศ

งาน TILOG – LOGISTIX 2023 กลับมาอีกครั้งหลังว่างเว้นถึงสามปี เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Smart and Green Logistics for Sustainable Tomorrow” หรือ “ขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู่อนาคตสีเขียวด้วยโลจิสติกส์อัจฉริยะรักษ์โลก” โดยได้รับเกียรติจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยผู้บริหารจากกระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สภา สมาพันธ์ สมาคม และหน่วยงานด้านโลจิสติกส์ 

บรรยากาศภายในงาน TILOG – LOGISTIX 2023 เป็นไปอย่างคึกคัก ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้ให้ความสนใจเข้าชมการจัดแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี และบริการโลจิสติกส์ชั้นนำที่หลากหลาย ทั้งชาวไทยและต่างประเทศกว่า 7,400 ราย เกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจกว่า 180 คู่จากทั้งผู้ซื้อชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อต่อยอด และขยายเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ภายในงานยังมีกิจกรรมพิเศษต่างๆมากมาย ได้แก่ การสัมมนาให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆที่จัดโดย สภา สมาพันธ์ สมาคม และหน่วยงานด้านโลจิสติกส์ถึง 19 หัวข้อ อาทิ Trade Logistics Symposium ที่มีวิทยากรจากดูไบ มาเลเซีย และไทย มาร่วมแบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์เกี่ยวกับการเตรียมตัว เพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืนด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ชาญฉลาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้สนใจเข้าฟังกว่า 90 ราย World Transport & Logistics Forum ที่มีการนำเสนอเทรนด์โลจิสติกส์ และดัชนีวัดความสามารถด้านโลจิสติกส์ (LPI) โดยวิทยากรจากธนาคารโลกประจำประเทศไทย และมีผู้สนใจเข้าฟังกว่า 90 ราย

นอกจากนี้ ยังมีส่วนแสดงพิเศษ “ELMA Hall of Fame” ซึ่งเผยเคล็ดลับแห่งความสำเร็จจากผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ชั้นนำที่ได้รับรางวัล “Excellent Logistics Management Award” หรือ “ELMA” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2564 จำนวน 30 บริษัท 43 รางวัล “Innovation Showcase” ที่สาธิตการทำงานของหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในการคัดแยกและลำเลียงสินค้า และ “นิทรรศการภาพรวมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของไทย” ที่นำเสนอศักยภาพธุรกิจบริการโลจิสติกส์ไทยและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในปี 2024 งาน TILOG - LOGISTIX จะกลับมาอีกครั้งระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2567 ณ ไบเทค บางนา ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tilog-logistix.com, โทรสอบถามที่ 0 2686 7222 อีเมล contactcenter@rxtradex.com หรือสอบถามผ่านทาง Line Official Account: @tilog-logistix

 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ จัดงาน TILOG – LOGISTIX 2023 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2566 ณ ฮอลล์ 98  ไบเทค มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 415 แบรนด์จาก 45 ประเทศ เพื่อนำเสนอเทคโนโลยี นวัตกรรม โซลูชัน และบริการด้านโลจิสติกส์ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้สนใจเข้าชมงานทั้งชาวไทยและต่างประเทศกว่า 7,400 ราย จาก 38 ประเทศ

งาน TILOG – LOGISTIX 2023 กลับมาอีกครั้งหลังว่างเว้นถึงสามปี เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Smart and Green Logistics for Sustainable Tomorrow” หรือ “ขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู่อนาคตสีเขียวด้วยโลจิสติกส์อัจฉริยะรักษ์โลก” โดยได้รับเกียรติจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยผู้บริหารจากกระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สภา สมาพันธ์ สมาคม และหน่วยงานด้านโลจิสติกส์ 

บรรยากาศภายในงาน TILOG – LOGISTIX 2023 เป็นไปอย่างคึกคัก ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้ให้ความสนใจเข้าชมการจัดแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี และบริการโลจิสติกส์ชั้นนำที่หลากหลาย ทั้งชาวไทยและต่างประเทศกว่า 7,400 ราย เกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจกว่า 180 คู่จากทั้งผู้ซื้อชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อต่อยอด และขยายเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ภายในงานยังมีกิจกรรมพิเศษต่างๆมากมาย ได้แก่ การสัมมนาให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆที่จัดโดย สภา สมาพันธ์ สมาคม และหน่วยงานด้านโลจิสติกส์ถึง 19 หัวข้อ อาทิ Trade Logistics Symposium ที่มีวิทยากรจากดูไบ มาเลเซีย และไทย มาร่วมแบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์เกี่ยวกับการเตรียมตัว เพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืนด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ชาญฉลาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้สนใจเข้าฟังกว่า 90 ราย World Transport & Logistics Forum ที่มีการนำเสนอเทรนด์โลจิสติกส์ และดัชนีวัดความสามารถด้านโลจิสติกส์ (LPI) โดยวิทยากรจากธนาคารโลกประจำประเทศไทย และมีผู้สนใจเข้าฟังกว่า 90 ราย

นอกจากนี้ ยังมีส่วนแสดงพิเศษ “ELMA Hall of Fame” ซึ่งเผยเคล็ดลับแห่งความสำเร็จจากผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ชั้นนำที่ได้รับรางวัล “Excellent Logistics Management Award” หรือ “ELMA” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2564 จำนวน 30 บริษัท 43 รางวัล “Innovation Showcase” ที่สาธิตการทำงานของหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในการคัดแยกและลำเลียงสินค้า และ “นิทรรศการภาพรวมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของไทย” ที่นำเสนอศักยภาพธุรกิจบริการโลจิสติกส์ไทยและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในปี 2024 งาน TILOG - LOGISTIX จะกลับมาอีกครั้งระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2567 ณ ไบเทค บางนา ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tilog-logistix.com, โทรสอบถามที่ 0 2686 7222 อีเมล contactcenter@rxtradex.com หรือสอบถามผ่านทาง Line Official Account: @tilog-logistix