ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน PIMEC 2023


งานสดงสินค้าและการประชุมวิชาการทางทะเลระหว่างประเทศ (Pakistan International Maritime Expo and Conference : PIMEC)

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมนำเสนอสินค้าและบริการ ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าเมืองการาจี 

ภายในงาน PIMEC มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมเจรจาธุรกิจกับลูกค้าเป้าหมายและผู้มีอำนาจตัดสินใจที่มาจากต่างประเทศและปากีสถาน การประชุมเสวนาวิชาการภายใต้หัวข้อ "Blue Economy" โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินเรือระหว่างประเทศ ฯลฯ 

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
www.pimec.gov.pk  
อีเมล pimec@paknavy.gov.pk
โทรศัพท์: +92 51 20062349

งานสดงสินค้าและการประชุมวิชาการทางทะเลระหว่างประเทศ (Pakistan International Maritime Expo and Conference : PIMEC)

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมนำเสนอสินค้าและบริการ ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าเมืองการาจี 

ภายในงาน PIMEC มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมเจรจาธุรกิจกับลูกค้าเป้าหมายและผู้มีอำนาจตัดสินใจที่มาจากต่างประเทศและปากีสถาน การประชุมเสวนาวิชาการภายใต้หัวข้อ "Blue Economy" โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินเรือระหว่างประเทศ ฯลฯ 

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
www.pimec.gov.pk  
อีเมล pimec@paknavy.gov.pk
โทรศัพท์: +92 51 20062349