ห้ามพลาด ขยายเวลารับสมัคร TILOG–LOGISTIX Online Business Matching


                   กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ประกาศขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ และกลุ่มธุรกิจ Start Up ด้านโลจิสติกส์ เข้าร่วมโครงการจับคู่เจรจาธุรกิจผู้ประกอบการโลจิสติกส์ผ่านช่องทางออนไลน์ (TILOG–LOGISTIX Online Business Matching) จากวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นวันที่ 31 กรกฎาคม2563 โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26  27 สิงหาคม 2563 หากสนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่: https://bit.ly/2Wua74i

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร: 0-2507-8450, 8419

อีเมล: tilog.logistix@ditp.go.th  


-------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ


                   กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ประกาศขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ และกลุ่มธุรกิจ Start Up ด้านโลจิสติกส์ เข้าร่วมโครงการจับคู่เจรจาธุรกิจผู้ประกอบการโลจิสติกส์ผ่านช่องทางออนไลน์ (TILOG–LOGISTIX Online Business Matching) จากวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นวันที่ 31 กรกฎาคม2563 โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26  27 สิงหาคม 2563 หากสนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่: https://bit.ly/2Wua74i

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร: 0-2507-8450, 8419

อีเมล: tilog.logistix@ditp.go.th  


-------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ