ปฏิทินกิจกรรม
Today
Log Plus
ELMA
SYMPOSIUM
Cross Border
TILOG VE/TILOG - LOGISTIX
OBM/BM
กิจกรรมให้ความรู้

สถิติการนำเข้าและส่งออก

  • ส่งออก
  • นำเข้า

  • ประเทศ
  • สินค้า

*หน่วย ล้านดอลล่าร์สหรัฐ

Ranking %Chg 2023 (Jan-Jan) 2022 (Jan-Jan)
flag1. United States 13.40% 47,526.8 41,912.0
flag2. China -7.72% 34,389.9 37,265.6
flag3. Japan -1.30% 24,669.1 24,994.8
flag4. Vietnam 5.54% 13,235.1 12,539.8
flag5. Malaysia 5.06% 12,687.2 12,076.1
Ranking %Chg 2023 (Jan-Jan) 2022 (Jan-Jan)
flag6. Australia 1.77% 11,154.1 10,960.1
flag7. India 22.54% 10,524.7 8,588.7
flag8. Indonesia 15.79% 10,326.4 8,918.2
flag9. Singapore 13.39% 10,272.1 9,059.0
flag10. Hong Kong -13.01% 10,083.2 11,591.2
Ranking %Chg 2023 (Jan-Jan) 2022 (Jan-Jan)
flag11. Cambodia 22.58% 8,675.3 7,077.2
flag12. Philippines 4.35% 7,383.3 7,075.5
flag13. South Korea 8.38% 6,388.5 5,894.5
flag14. Netherlands 7.21% 5,717.1 5,332.6
flag15. Germany -3.52% 4,769.3 4,943.1
Ranking %Chg 2023 (Jan-Jan) 2022 (Jan-Jan)
flag16. Taiwan 0.77% 4,708.5 4,672.5
flag17. Myanmar [Burma] 8.72% 4,696.6 4,319.7
flag18. Laos 13.47% 4,540.0 4,001.0
flag19. United Kingdom 15.58% 4,035.7 3,491.8
flag20. United Arab Emirates 22.19% 3,420.2 2,799.0