การสมัครสมาชิก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประเภท Logistics Service Provider (LSP)

1

***
ลงทะเบียนเข้าใช้งานเว็บไซต์
https://drive.ditp.go.th/th-th/

2

***
สมัครสมาชิก LSP

3

***
กรอกข้อมูลบริษัท
และอัพโหลดเอกสารแนบ

4

***
รอกรมฯ พิจารณาอนุมัติ
ภายใน 20 วันทำการ

5

***
แจ้งผลสมาชิก
ผ่านทาง SMS และ E-mail

คุณสมบัติ

รายละเอียด Logistics Service Provider (LSP)
- เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
- จดทะเบียนภาษีนิติบุคคล
- จดทะเบียนสถานประกอบการและมีใบอนุญาต (ถ้ามี)
- จดทะเบียนโรงงานหรือมีโรงงานเครือข่ายของตนเอง (ถ้ามี)
- เป็นสมาชิกของสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ, สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย, สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย, สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย

สิทธิประโยชน์

รายละเอียด Logistics Service Provider (LSP)
- มีรายชื่อปรากฏอยู่บนฐานข้อมูลและเว็บไซต์ของสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ
- ได้รับ User Name and Password ที่สามารถเข้าสู่ฐานข้อมูลของกรมฯ เพื่อค้นหารายชื่อของผู้ส่งออกและนำเข้า
- มีรายชื่อใน Directory ของกรมฯ
- มีสิทธิสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับกรมฯ ที่จัดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ