ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร
   
   
  UNSUBSCRIBE
ประวัติสำนักฯ
บทบาทของสำนักฯ
หน้าที่ของสำนักฯ
โครงสร้างของสำนักฯ
ผลงานที่สำคัญของสำนักฯ
โครงการสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์การค้า (Business Matching)
โครงการลดต้นทุนโลจิสติกส์สำหรับผู้ส่งออก
โครงการ Logistics Excellence Solution
กิจกรรม Symposium
โครงการจัดประกวดรางวัล Excellent Logistics Management Award (ELMA) 2015
กิจกรรมงาน TILOG
กิจกรรมอื่นๆ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC
ข้อมูลโลจิสติกส์เบื้องต้นและ Green Logistics
เส้นทางโลจิสติกส์การค้า และ
ค่าใช้จ่าย
แผนที่เส้นทาง GMS
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
E-book
กรณีศึกษาเรื่องโลจิสติกส์
รายงานการพบปะผู้นำเข้าและส่งออก
เอกสารประกอบโครงการ
หน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์
หน่วยงานภาคเอกชน ที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์
 
สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 0-2507-8420 -8430
แฟกซ์ : 0-2547-4240 -4242
อีเมล์ : stl3.ditp@gmail.com
เว็บไซต์ : www.tradelogistics.go.th
ขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือ มีข้อแนะนำติชม
ชื่อเรื่อง : *
ชื่อ - นามสกุล : *
บริษัท :
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
โทรสาร :
อีเมลล์ : *
รายละเอียด : *
*Code :

* กรุณากรอกข้อมูลที่มี (*)
 
สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000, โทรศัพท์ 0 2507 8420-8430 แฟกซ์ 0 2547-4240 - 4242
อีเมล์ stl3.ditp@gmail.com เว็บไซต์ www.tradelogistics.go.th | www.thaitrade.com | www.ditp.go.th


© 2012 Department of International Trade Promotion