คลังสินค้าแบบครบวงจร

A1
บริษัท รักชัยห้องเย็น จำกัด
บริษัท รักชัยห้องเย็น จำกัด

ขนส่ง E-Commerce ระหว่างประเทศ

B1
บริษัท มูฟมี เอ็กเพรส จำกัด
บริษัท มูฟมี เอ็กเพรส จำกัด
B2
บริษัท วีมูฟ แพลตฟอร์ม จำกัด
บริษัท วีมูฟ แพลตฟอร์ม จำกัด
B3
บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด
บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด
B4
บริษัท เมต้า ทรานสปอร์ต แอนด์<br/>เอ็กซเพลส จำกัด
บริษัท เมต้า ทรานสปอร์ต แอนด์
เอ็กซเพลส จำกัด
B5
บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน)
B6
บริษัท บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์ จำกัด
บริษัท บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์ จำกัด
B7
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ขนส่งสินค้าทั่วไปในประเทศและต่างประเทศ

C1
บริษัท ซีดราก้อน ชิปปิ้ง เซอร์วิซ จำกัด
บริษัท ซีดราก้อน ชิปปิ้ง เซอร์วิซ จำกัด
C2
บริษัท ชิปล็อก (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ชิปล็อก (ประเทศไทย) จำกัด
C3
บริษัท ทีซีซี-ห้าเชียง จำกัด
บริษัท ทีซีซี-ห้าเชียง จำกัด
C4
บริษัท แดนดารูญโลจิสติกส์<br/>(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แดนดารูญโลจิสติกส์
(ประเทศไทย) จำกัด
C5
บริษัท อินฟีนีตี้ ชิปปิ้ง<br/>(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อินฟีนีตี้ ชิปปิ้ง
(ประเทศไทย) จำกัด
C6
บริษัท เรด ไอยรา (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เรด ไอยรา (ประเทศไทย) จำกัด
C7
บริษัท อีเกิลส์ แอร์แอนด์ซี<br/>(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อีเกิลส์ แอร์แอนด์ซี
(ประเทศไทย) จำกัด
C8
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
C9
บริษั คาร์โก้ แปซิฟิค โอเวอร์ซี จำกัด
บริษัท คาร์โก้ แปซิฟิค โอเวอร์ซี จำกัด
C10
บริษัท สยาม รินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด
บริษัท สยาม รินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด
C11
บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์<br/>แมแนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์
แมแนจเม้นท์ จำกัด